Endodontie / Ontzenuwen met microscoop

PROBLEMATIEK

 

Een tand bestaat uit een kroon en een wortel. De kroon is het gedeelte van de tand dat zichtbaar is in de mond, de wortel bevindt zich in het kaakbot. In iedere wortel lopen één of meerdere wortelkanalen. De pulpa, die bestaat uit bindweefsel, zenuwvezels en kleine bloedvaten, bevindt zich in deze kanalen. Verscheidene factoren kunnen deze pulpa aantasten. Meestal is tandbederf (cariës) de boosdoener, maar ook een slag of stoot, een diepe vulling, een barst of breuk kunnen schade berokkenen. Als gevolg daarvan kan het pulpaweefsel ontsteken (pulpitis) en (hevige) tandpijn veroorzaken, ofwel sterft de pulpa af (necrose). Dit laatste gebeurt vaak onopgemerkt. Het met bacteriën besmette wortelkanaal zal uiteindelijk een ontsteking veroorzaken aan de worteltop in het kaakbot.Wanneer de ontsteking niet wordt verwijderd, kan ze zich naar uw kaakbot uitbreiden. Hierdoor kan kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren gaan. Hieruit kan dan een abces of cyste ontstaan Uiteindelijk kan zoveel kaakbot verdwijnen dat de tanden en kiezen los gaan staan of zelfs uitvallen. U merkt een kaakbotontsteking bij het dichtbijten. Uw tand of kies kan dan te hoog aanvoelen.

 

BEHANDELING

 

In beide gevallen (pulpitis en necrose) is een wortelkanaalbehandeling (endodontische behandeling) aangewezen. Tijdens een wortelkanaalbehandeling verwijdert de tandarts het ontstoken of afgestorven tandweefsel. Met flexibele vijlen worden de wortelkanalen verbreed. Zowel tijdens als na het verbreden worden de kanalen overvloedig gespoeld met verschillende ontsmettingsmiddelen, waarvan natriumhypochloriet (javel) het belangrijkste is. Tijdens deze behandeling worden de wortelkanalen ontdaan van alle inhoud, zuiver gemaakt en ontsmet en wordt er aan de kanalen vormgegeven (preparatie). Daarna worden de kanalen afgesloten.

Dit alles gebeurt onder een rubberdam, een velletje uit latex of een alternatief materiaal dat de tand in kwestie volledig afschermt van de rest van de mond om steriel te kunnen werken. Het is namelijk cruciaal voor een goede afloop van de behandeling dat er geen bacteriën in de wortels terechtkomen. Vaak maakt uw tandarts een of meer röntgenfoto’s. Zo heeft hij een goede controle over het verloop van de behandeling.

Tanden vooraan in de mond hebben meestal één, soms twee wortelkanalen. De achterste kiezen hebben er meestal drie en dikwijls vier. Doordat ze meer kanalen hebben, ingewikkelder van structuur, zeer fijn en moeilijker bereikbaar zijn, is een wortelkanaalbehandeling van zulke kiezen een tijdrovende bezigheid die eventueel in twee keer wordt uitgevoerd (d.w.z. twee afspraken). Daarbij wordt alles extra ontsmet door tussentijds een desinfecterende pasta in de kanalen te plaatsen.

Na de wortelkanaalbehandeling maakt uw tandarts uw tand weer dicht met een vulling. Als de kies is verzwakt, kan een kroon nodig zijn. Een tand of kies die op deze wijze is behandeld, kan nog lange tijd mee.

 

HERBEHANDELING

 

Soms gebeurt het dat een tand die al een wortelkanaalbehandeling kreeg, problemen veroorzaakt door achtergebleven bacteriën of herinfectie. In een dergelijk geval kan het opnieuw behandelen van de kanalen een oplossing bieden. De oude wortelkanaalvulling wordt verwijderd, waarna de besmette wortels grondig kunnen ontsmet worden. Het verdere verloop van de behandeling is identiek aan de gewone behandeling.

 

ENDODONTISCHE CHIRURGIE / APICOTOMIE

 

Endodontische chirurgie is eigenlijk een herbehandeling van het wortelkanaal, maar dan niet via de kroon, maar wel via de worteltop. We spreken dan over een “retrograde wortelkanaalvulling”. Aangezien die worteltop zich in het kaakbot, onder het tandvlees bevindt, is die weg enkel bereikbaar via een kleine chirurgische ingreep. Soms wordt ook de term “apicotomie” of “apexresectie” gebruikt omdat tijdens die ingreep de worteltop letterlijk wat ingekort wordt.

 

Onder lokale verdoving wordt een kleine insnede gemaakt in het tandvlees om tot bij de worteltop te komen. Het wortelkanaal wordt daarna via de worteltop schoongemaakt en opnieuw opgevuld. Als alle ontstekingsweefsel is verwijderd, wordt het tandvlees weer op zijn plaats gelegd en gehecht. Na de ingreep is er wel wat zwelling en napijn te verwachten, en dit staat in relatie tot uw inspanning om de plek van de ingreep na de chirurgie goed te verzorgen en het volgen van nazorgprotocol. De hechtingen mogen na een paar dagen verwijderd worden.

 

VEELGESTELDE VRAGEN

 

Kan iedere tand endodontisch behandeld worden?

Soms is een wortelkanaalbehandeling niet meer mogelijk. Een andere oplossing dient dan te worden gezocht. Met uw tandarts kunt u de mogelijke oplossingen bespreken voor de vervanging van uw verloren tand of kies.

Is de behandeling pijnlijk?

Dankzij de huidige verdovingstechnieken is de behandeling niet pijnlijk. Als u een zware ontsteking heeft, kan het gebeuren dat de verdoving wat moeizamer verloopt.

Geeft de behandeling napijn?

Na het schoonmaken van de wortelkanalen kan eventueel wat napijn optreden. Deze houdt soms enkele dagen aan en is met een gewone pijnstiller te verhelpen. In zeldzame gevallen is een bijkomende antibioticumtherapie nodig. In acute gevallen kan u contact opnemen met de tandarts die u behandelde of met de wachtdienst.

Hoe lang duurt de behandeling?

De hele behandeling is een secuur werkje. De duur van de behandeling varieert naargelang het aantal aanwezige wortelkanalen (45 minuten tot zelfs 2,5u). Vaak is het mogelijk de behandeling in één keer te voltooien, maar soms kunnen meerdere afspraken nodig zijn.

Verkleurt de tand na de behandeling?

Normaal gezien zal na de kanaalbehandeling geen verkleuring optreden. Mocht eventueel toch enige verkleuring ontstaan, dan is deze beperkt en kan ze doorgaans verholpen worden.

Kan de tand nadien nog lang meegaan?

Door de wortelkanaalbehandeling wordt de tand niet echt minder sterk, maar door de vooraf bestaande uitgebreide cariës is de tand verzwakt. Een kroon of een vulling kan de sterkte van uw tand herstellen. Bespreek dit met uw tandarts.

Geneest een ontsteking van het kaakbot?

Wanneer er sprake was van een ontsteking van het kaakbot rondom de wortel, geneest deze na het schoonmaken en vullen van de wortelkanalen normaal gezien vanzelf. Soms is een extra behandeling nodig.

Wat na de wortelkanaalbehandeling?

Na de behandeling van de wortelkanalen dient nog een definitieve restauratie van de kroon te worden uitgevoerd, waarvoor u al een afspraak hebt of nog dient te maken. Eveneens dient de genezing van het kaakbot bij een tand met ontsteking rondom de worteltop na de behandeling op geregelde tijdstippen te worden gecontroleerd.

Leidt de behandeling altijd tot genezing?

Als er op de röntgenfoto nog geen ontsteking zichtbaar is, is het slaagpercentage van een goed uitgevoerde wortelkanaalbehandeling 95%. In het geval er ontsteking zichtbaar is op de röntgenfoto, zakt het slaagpercentage naar 85%. Zijn er andere complicaties aanwezig, dan zakt het slaagpercentage verder. Voor tanden waarvan de wortelkanaalbehandeling niet tot genezing leidt, kan een chirurgische benadering een oplossing zijn.

 

KOSTPRIJS

 

De moderne wortelkanaalbehandeling is tijdrovend, vereist een zekere expertise en is technisch niet eenvoudig. Het ereloon is gebaseerd op het aantal te behandelen wortelkanalen, de tijdsduur en de moeilijkheidsgraad. De endodontoloog gebruikt specifieke apparatuur voor het uitvoeren van de wortelkanaalbehandelingen. Vooral de operatiemicroscoop is absoluut noodzakelijk. Deze bijkomende investeringen maken het onmogelijk om aan conventietarieven te werken. Bepaalde onderdelen van deze behandeling worden mogelijk niet door uw ziekteverzekering of mutualiteit terugbetaald. Het enige alternatief voor deze behandeling is echter extractie (verwijderen van de tand). De kostprijs voor een prothetische vervanging achteraf kan beduidend hoger oplopen.

 

AFSPRAKEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De tandarts verzorgt uitsluitend na afspraak. Tot 48 uur vooraf kan u een afspraak kosteloos annuleren. Bij annulatie minder dan 48 uur vooraf of indien u zonder verwittigen niet komt opdagen, wordt een onkostenvergoeding in rekening gebracht. Deze onkostenvergoeding bedraagt € 100 per uur en zal omgerekend worden naar de tijd die voorzien werd voor de behandeling. Hiervoor is geen terugbetaling voorzien door uw ziekenfonds.

Afspraken dienen telefonisch geannuleerd te worden te laatste 48u voor uw afspraak.

Indien deze periode tijdens een sluitingsmoment van de praktijk valt, dient u de afspraak te annuleren via mail: secretariaat@hettandatelier.be en matthias@hettandatelier.be . Het tijdstip van deze mail, geldt als voldoende staving van al dan niet tijdig annuleren.

Een goede kwaliteitsvolle behandeling vraagt de nodige tijd en kwaliteitsvolle producten. Enerzijds dekken de RIZIV-conventietarieven al maar minder de kosten van materialen en complexiteit van de moderne behandelingsmethoden. Anderzijds is voor een groot deel van de tandheelkundige behandelingen totaal geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz.

De tandarts is gedeconventioneerd.

Onze specialist in de Endodontie: Matthias Neukermans

Een afspraak maken?

Bel ons op het nummer 051 30 88 25 of reserveer je plaats via ons online systeem.

Wachtdienst

Dringende tandheelkundige
problemen tijdens de weekends
of feestdagen?

 
U kan terecht bij de tandarts
van wacht: 090 33 99 69